Overslaan en naar de inhoud gaan

DIGIT-04

clavier d'ordinateur

Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid

BELSPO project
Federaal Wetenschapsbeleid

Duur
2019-2024

Samenvatting
Het doel van DIGIT, het digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), is ondersteuning te bieden aan de Belgische federale musea, bibliotheken en archiefinstellingen bij het digitaliseren van hun wetenschappelijk en cultureel erfgoed. DIGIT moedigt maximale synergie aan tussen de tien verschillende Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK) . Dat gebeurt onder andere door gemeenschappelijke digitaliseringsactiviteiten te verrichten in die instellingen en door kennis, apparatuur, infrastructuur en middelen te delen.

Waarom is dat belangrijk?
Een groot deel van die collecties is kwetsbaar, want het materiaal/de dragers ervan was/waren niet bestemd om een eeuwigheid mee te gaan. Die voorwerpen digitaliseren betekent ze vrijwaren voor de toekomstige generaties;

Digitale collecties maken meer diepgravend en nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk, waarbij de originele stukken niet langer moeten worden aangeraakt en ter hand worden genomen;

Dankzij de digitalisering kunnen de instellingen online toegang verlenen tot hun collecties aan een breed nationaal en internationaal publiek. Zo worden die door België geërfde waardevolle collecties meer zichtbaar en wordt de potentiële impact ervan groter.

Website
www.belspo.be/belspo/digit