Overslaan en naar de inhoud gaan

Collection Care

Innovative system for the Preventive Conservation Sector

Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport

Het concept van preventieve conservatie (PC) van een cultureel artefact is gebaseerd op het verminderen van de verslechtering of schade als gevolg van veroudering van materialen en biologische, mechanische en chemische degradatieprocessen in de loop van de tijd.

Het CollectionCare-project, een door Horizon 2020 gefinancierd project van de Europese Commissie, heeft als doel een innovatief PC-beslissingsondersteunend systeem te ontwikkelen dat is gericht op de behoeften van kleine en middelgrote musea en collecties. Het zal huidig ​​onderzoek en technologische vooruitgang in bewakingssystemen (sensorknooppunten), draadloze communicatie, big data, cloud computing en degradatiemodellen voor materiaal en meerdere materialen integreren in één betaalbaar systeem. Op deze manier zal het CollectionCare-systeem in staat zijn om de omgevingscondities van elk artefact afzonderlijk op elke plaats (bij weergave, opslag, hantering of transport) te volgen, degradatievoorspellingen van multi-materiële culturele artefacten te bieden en de passende aanbevelingen voor hun goede bewaring te bieden.

De afbraak van een artefact hangt af van de omgevingscondities waaraan het wordt blootgesteld, zoals temperatuur (T), relatieve vochtigheid (RH), licht (L), luchtverontreinigende stoffen (AP) - hetzij gassen zoals NO2 (stikstofoxiden), SO2 (zwaveldioxide), O3 (ozon) en fijnstoftrillingen (V) en hun synergiën.

Culturele artefacten passen zich in de loop van de tijd geleidelijk aan aan het milieu, maar hun degradatiesnelheid neemt aanzienlijk toe wanneer ze worden blootgesteld aan kortdurende of seizoensgebonden omgevingsomstandigheden (vermoeiingsgedrag), wat de effecten zijn op een artefact dat in de tijd wordt gecumuleerd. Deze veranderende omgevingscondities zijn vaak het gevolg van bewegende kunstwerken tussen tentoonstellingen, van tentoonstellingen tot opslag en vice versa of tijdens transport voor institutionele bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen.

Bovendien kunnen culturele artefacten zijn vervaardigd van onder andere hout, metaal, textiel, canvas, papier, keramiek, steen of glas, en een groot aantal hiervan bestaat uit een combinatie van deze verschillende materialen. Omdat elk materiaal een specifiek reactief gedrag heeft als functie van door het milieu veroorzaakte spanningen en degradatiekinetiek, is er een enorme heterogeniteit in termen van fysiek en materieel gedrag van artefacten.

Daarom is het voor een effectieve Preventieve Conservering van culturele artefacten van essentieel belang om rekening te houden met de historische omgevingsstress en degradatiekinetiek van hun verschillende materialen (en hun synergieën) en het artefact te allen tijde te controleren. Vanwege de complexiteit en heterogeniteit van de materiële aard van de artefacten, vereist dit echter dure bewakings- en controleapparatuur en gespecialiseerd personeel, buiten bereik voor de meeste, kleine tot middelgrote musea en collecties.

Om te beginnen zal het CollectionCare-systeem de omgevingscondities bewaken met een goedkope draadloze sensorknooppunt dat strategisch in de zaal of ruimte of op of nabij het culturele artefact wordt bevestigd.

De door de sensoren verzamelde gegevens worden met behulp van LPWAN-technologieën naar een cloud computing-platform voor Big Data verzonden.

Vervolgens worden de opgenomen gegevens automatisch opgeslagen, geanalyseerd en doorkruist in de cloud met geavanceerde degradatiemodellen voor meerdere materialen en met de parameters van Europese normen en richtlijnen om die gegevens te evalueren.

Later biedt het CollectionCare-systeem degradatievoorspellingen van multi-materiële culturele artefacten, alarmen en adequate aanbevelingen voor preventieve conservering om hun degradatie te beheersen en te minimaliseren, waardoor hun behoud wordt gewaarborgd. Dit kan worden gevisualiseerd via de webbrowser van CollectionCare-beheersoftware.

Op deze manier biedt CollectionCare een betaalbare, aanpasbare en veelzijdige oplossing voor het preventief conserveren van verplaatsbare kunstwerken, gericht op de behoeften van belanghebbenden zoals: kleine en middelgrote musea, kunstgalerijen, bibliotheken, archieven, privécollecties, transport, opslag en handlingbedrijven, softwarebedrijven voor kunstmanagement en verzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in kunst.
 

Het CollectionCare-systeem

CollectionCare specifieke doelstellingen

• Ontwikkeling van een goedkoop, energiezuinig, realtime systeem

• Optimalisatie van het huidige luchtvervuilingssensorsysteem naar een geminiaturiseerd en realtime draadloos sensorknooppunt.

• Ontwikkeling van een gateway-apparaat

• Optimalisatie van draadloze communicatiesystemen

• Ontwikkeling van een cloudgebaseerde architectuur van big-data-systemen

• Integratie en afstemming van de bestaande degradatiemodellen

• Integratie van de verschillende componenten ontwikkeld met bovenstaande specifieke doelstellingen in het CollectionCare-systeem, en het demonstreren als een service in musea

Als partner CollectionCare fungeert KMKG als een testfaciliteit en is betrokken bij projectcommunicatie.

Website
www.collectioncare.eu