Overslaan en naar de inhoud gaan

Pers: Expeditie Egypte

Van 31 maart tot 1 oktober 2023 presenteert het Museum Kunst & Geschiedenis de tentoonstelling Expeditie Egypte. Deze tentoonstelling verhaalt de geschiedenis van twee eeuwen fascinerende archeologische ontdekkingen in het land van de farao’s en de totstandkoming van de Egyptische collectie van het museum.

Tweehonderd objecten uit deze prestigieuze collectie worden voor het eerst aan het publiek getoond. De blikvangers van de tentoonstelling zijn onder meer de rijkelijk versierde sarcofagen uit de priesterlijke verbergplaats van Deir el-Bahari, en het prachtig geïllustreerde dodenboek van de hoogwaardigheidsbekleder Neferrenpet. Voorwerpen zoals grafstèles, canopenvazen voor de ingewanden van de overledenen, en shabti-beeldjes die de doden vergezelden in het hiernamaals, maken de bezoekers wegwijs in de Egyptische godenwereld en het eeuwige leven. Een ander pronkstuk van de tentoonstelling is een monumentaal beeld van de godin Sekhmet uit het Koninklijk Paleis, dat voor deze tentoonstelling werd overgebracht naar het Museum Kunst & Geschiedenis. Tenslotte wordt de tentoonstelling ook rijkelijk voorzien van een selectie van bijzondere archieffoto's die het Egypte van vroeger in beeld brengen.

De tentoonstelling is opgebouwd uit acht chronologische onderdelen die de bezoekers doorheen twee eeuwen geschiedenis leiden. Het verhaal begint in de 19e eeuw, toen het diplomatieke en industriële Belgische milieu steeds meer interesse kreeg voor Egypte, dat toen een centrale plaats innam in de internationale politiek en de wereldwijde economische expansie. De eerste Egyptische objecten uit de collectie waren voornamelijk private schenkingen of diplomatieke giften. Daarop volgden andere belangrijke toevoegingen aan de collectie, zoals de objecten die door Leopold, hertog van Brabant, de toekomstige Leopold II, werden meegebracht uit Egypte, en de uitzonderlijke sarcofagen uit de priesterlijke verbergplaats van Deir-el-Bahari, die de voorbije jaren volledig gerestaureerd werden en in deze tentoonstelling voor het eerst opnieuw worden tentoongesteld.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden duizenden bijkomende objecten toegevoegd aan de collectie, dankzij de onuitputtelijke energie van conservator Jean Capart (1877-1947), de grondlegger van de Belgische egyptologie. Door zijn talrijke initiatieven maakte Capart van Brussel in die periode de wereldhoofdstad van de egyptologie. Naar aanleiding van zijn bezoek aan het ongeschonden graf van Toetanchamon in het gezelschap van de toenmalige Belgische koningin Elisabeth, werd in 1923 het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth opgericht, een wetenschappelijk instituut met internationale faam, dat dit jaar haar honderdste verjaardag viert.

Vandaag beschikt het Museum Kunst & Geschiedenis over een Egyptische collectie van bijzondere rijkdom, die zich op dezelfde hoogte kan plaatsen als die van de belangrijkste Europese musea. Het is het onderwerp van vele multidisciplinaire onderzoeken en een actieve restauratiepolitiek, die de vele schatten van dit uitzonderlijk erfgoed in eer herstelt.

De tentoonstelling wordt verrijkt met de artistieke interventies van Sara Sallam (°1991, Caïro). De kunstenares onderzoekt de hedendaagse Egyptische culturele identiteit en stelt de geschiedenis en de betekenis van de egyptologie in vraag. Het werk van Sara Sallam is erg poëtisch, wordt geïnspireerd door haar jeugdherinneringen, en biedt een frisse kijk op de erfenis van het Oude Egypte.

De tentoonstelling Expeditie Egypte is een van de sluitstukken van het onderzoeksproject Pyramids & Progress, Belgian Expansionism and the Making of Egyptology 1830-1952 (EOS, FWO-FNRS). Het doel van het project was om de opkomst van de Belgische egyptologie te bestuderen, in de context van de economische en diplomatieke ontwikkeling van België. Het historisch fotomateriaal in de tentoonstelling komt voort uit het wetenschappelijk project Sura, Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (Belspo).

De tentoonstelling wordt begeleid door een rijk geïllustreerde catalogus, uitgegeven door Ludion, waarin het verhaal van de Belgische Egyptologie, maar ook alle individuele tentoongestelde objecten, worden beschreven.

De tentoonstelling staat onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.
 

Praktische informatie
Museum Kunst & Geschiedenis
Jubelpark 10
1000 Brussel
+ 32 (0)2 741 73 31
info@kmkg.be
www.artandhistory.museum

Contact Pers

Anne Goffart
E : a.goffart@kmkg.be
T : 32 (0) 473 81 36 42