Overslaan en naar de inhoud gaan

MuSEE.doc - Materia collecta, viva memoria

objet des collections archéologiques gallo-romaines

From heritage inventory to cultural appropriation: museographic and scientific exploitation and enhancement of the Gallo-Roman collections of the RMAH and of the FSIs analytical and documentary resources.

FED-tWIN project
FED-tWIN is een onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid dat de duurzame samenwerking tussen de 10 Wetenschappelijke Federale Instellingen en de Belgische universiteiten wenst te stimuleren door middel van het financieren van gedeelde onderzoekprofielen op postdoctoraal niveau. Dit FedTwin project combineert enerzijds onderzoek op de Gallo-Romeinse collecties van de KMKG (50%) en anderzijds onderzoek in een breder wetenschappelijk kader aan de Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve (50%),op de afdeling INCAL-CRAN (Centre de Recherches d’Archéologie Nationale).

Duur
2020-2025

Doelstellingen
Het doel van het project is de Gallo-Romeinse archeologische collecties en de archieven van de KMKG te herwaarderen en dit met de wetenschappelijke inbreng van het laboratorium voor Nationale Archeologie (CRAN) van de UCL. Naast het uitbreiden van de digitale inventaris en aandacht voor de conservatie en presentatie van de Gallo-Romeinse collectie probeert het Fed-Twin-project dus een brug te slaan tussen collecties, interne en externe experten en universitaire wereld. In een eerste fase zullen de aardewerkcollecties bestudeerd worden in het kader van de "Atlas van Romeinse aardewerkproductie", een reeks publicaties rond referentiecollecties, waarbij een volume rond de Tungri en Treveri in de collectie Joseph Mertens eind 2023 zal gepubliceerd worden. Hierbij zal allereerst aandacht besteed worden aan het aardewerk afkomstig van de grafvelden uit de provincie Luxemburg. Een tweede project betreft het voorbereiden van een nieuw parcours mbt. de Gallo-Romeinse steencollecties (reliëfs, stèles…) in een van de te vernieuwen vleugels.

Methodologie
Naast een historische en archivistische benadering van de collectie zelf, wordt er vooral aandacht besteed aan typologische en natuurwetenschappelijke analyses (petrografie en chemische analyses), dit ook binnen het kader van de referentiecollectie IFRC (International reference collection for roman ceramics) die aan het CRAN ontwikkeld wordt. De bedoeling is verschillende experten uit te nodigen om bepaalde collecties te herbekijken en zo nieuwe onderzoeksprojecten te ontwikkelen en de collectie te herwaarderen.

Beoogd resultaat
De verschillende onderzoeksmethodes moeten tot een wisselwerking tussen de referentiecollectie en de collecties van de KMKG leiden. Enerzijds zorgen de toepassing van de natuurwetenschappelijke methodes en de raadpleging van de referentiecollectie tot een betere identificatie, beschrijving en studie van de KMKG-collecties. Anderzijds zorgt de input van deze collecties tot de uitbreiding van de referentiecollectie van het CRAN, het ontwikkelen van internationale onderzoeksprojecten en draagt het bij tot de opleiding van studenten nationale archeologie (stages, thesis-onderwerpen…).

Partners
KMKG en Laboratorium CRAN, Université Catholique de Louvain