Overslaan en naar de inhoud gaan

ERNEsT

Assemblage de pipes ottomanes d’Assiout

Egypt and its Relationships with the Near East in Medieval Times

Projet Prf-2021-030_ERNEsT#22021

Het FED-tWIN-programma is een federaal onderzoeksprogramma voor duurzame samenwerking tussen de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die afhangen van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de 11 Belgische universiteiten.

Duur
01/09/2022 – 31/08/2027

Beschrijving van het project
Het doel van het project op lange termijn is het consolideren en bestendigen van het gezamenlijke onderzoek aan de ULB en de KMKG-MRAH en van de expertise van deze twee instellingen in de studie van de materiële cultuur en de sociaal-economische context van Egypte en de Levant tijdens de islamitische periodes.

Het ERNEsT-project is gericht op de studie van de evolutie van de materiële cultuur, in het bijzonder de ceramiek, in het Nabije Oosten van de middeleeuwen. Daartoe zal worden gefocust op de analyse en valorisatie van ceramiek uit de collectie Fustat (Caïro, Egypte) binnen de collectie ‘Kunst van de islamitische wereld’. Deze belangrijke collectie bestaat uit vaatwerk voor dagelijks gebruik, zowel van mediterrane import als van eigen productie van Fustat, en gedateerd tussen de 7de eeuw, d.w.z. de Arabisch-islamitische verovering van Egypte, en de Ottomaanse periode.

Het doel is de chronotypologieën van de middeleeuwse aardewerkproductie opnieuw te contextualiseren en te preciseren door vergelijking met andere collecties van het museum (Iraanse ceramiek, de collectie Egypte, enz.), gepubliceerde ensembles en ongepubliceerd materiaal van archeologische opgravingen. De functionele studie van specifieke stukken, gekoppeld aan documentair onderzoek, zoals van manuscripten, zal helpen om de voedings- en culinaire praktijken op lange termijn beter te definiëren. De identificatie van de herkomst van bepaalde objecten in ceramiek zal ook bijdragen tot het traceren van de middeleeuwse handel in het hart van het Arabisch-islamitische rijk, alsook met andere mogendheden uit het Middellandse Zeegebied en het Verre Oosten. Ten slotte zal bijzondere aandacht worden besteed aan de merken van pottenbakkers (handtekeningen, stempels en pseudotekens) op ceramiek om de status van de ambachtslieden en de organisatie binnen de werkplaatsstructuur beter te begrijpen.

Onderzoekster
Dr. Julie Marchand
j.marchand@kmkg-mrah.be

Onderzoekscoördinator KMKG
Dr. Bruno Overlaet
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG-MRAH)
b.overlaet@kmkg-mrah.be

Onderzoekscoördinator ULB
Prof. Agnès Voaker
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Agnes.Vokaer@ulb.be