Japan

Heian-periode

De verzameling Japan bevat enkele voorbeelden van vroege ceramiek en boeddhistische kunst uit de Heian- periode.

Edo- periode

Uit de Edo- periode (1600-1868) bezit het museum vooral traditionele kunstvoorwerpen als rolschilderingen, kamerschermen, kimono's, porselein, wapens, wapenrustingen en zwaardornamenten, lakwerk, inro (gelede doosjes) en netsuke (gordelknopen).

Een verborgen schat

De collectie Japanse prenten van de KMKG is Japans erfgoed van hoog niveau. In de jaren 70 werd deze verzameling aan de vergetelheid onttrokken en sindsdien wordt haar internationale faam algemeen erkend. Dat is te danken aan de uitzonderlijk goede staat van de afdrukken en aan de uiterste zeldzaamheid van sommige ervan. De verzameling bestaat vandaag uit ongeveer 7500 prenten van de hand van 362 verschillende -bekende en minder bekende- kunstenaars, naast 300 prenten waarvan de makers onbekend zijn. Dit geheel vormt voor specialisten een belangrijke bron voor onderzoek en voor liefhebbers het voorwerp van bewondering.

Twee data, 1889 en 1905, en twee persoonlijkheden, de bekende handelaar en promotor van art-nouveaukunst Siegfried Bing (1838-1905) en de Belgische liefhebber Edmond Michotte (1831-1914), hebben een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van deze collectie. In 1889 vond de eerste belangrijke aankoop plaats: op aanraden van Michotte kocht de Belgische regering een lot van 266 prenten aan bij Bing. In 1905 waren de KMKG met de verwerving van de collectie-Michotte eensklaps 4600 prenten rijker.

De prentencollectie van de Koninkijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is heel belangrijk wegens haar kwaliteit en kwantiteit, maar tevens wegens het grote aantal kunstenaars dat erin is vertegenwoordigd.

Exportkunst

Tenslotte is er een bijzondere verzameling Japanse exportkunst met Imari porselein uit de 17de en 18de eeuw en voorwerpen die vervaardigd werden voor de Wereldtentoonstellingen eind 19de en begin 20ste eeuw: lakwerk, cloisonné, ivoren sculpturen, vlechtwerk en porselein.