Christelijke kunst van het Oosten

Ivoren koffertje

Uit de Byzantijnse wereld is er een ivoren koffertje bekleed met ivoren en benen plaatjes. Deze witte materialen werden gesneden tot figuratieve paneeltjes en ornamenten. Dit pronkstuk dateert uit de 10de tot de 12de eeuw en staat opgesteld in de zaal van de spectaculaire Maaslandse en romaanse kunst. Waarschijnlijk kwam het in West-Europa terecht als opbergdoos van relieken.

Iconen 

Van de post-Byzantijnse periode zijn momenteel de mooiste Griekse en Russische iconen tentoongesteld in de ruimte die de ontvangsthal verbindt met de Grote Narthex. Uit de Griekse wereld: de Tronende Pantocrator, de Synaxis of Bijeenkomst der Aartsengelen, de Kruisiging en de Heilige Meletios, alle uit de 17de of 18de eeuw. Een icoon van Christus-Koning en de Grote Hogepriester komt voor op een zeldzame 18de-eeuwse cathedra of bisschopszetel in bewerkt en verguld hout.

Uit Rusland

Uit Noord-Rusland komen dan weer drie meesterwerken van rond 1500. De icoon van de Heilige Johannes de Theoloog (Evangelist) is een prachtige, monumentale twee-registericoon, vermoedelijk uit Novgorod. De icoon van het Mandylion komt uit dezelfde stad en werd in de 18de of 19de eeuw opnieuw ingelijst. Het kader komt van een andere icoon die in de 18de of 19de eeuw werd weggebeiteld om voor het Mandylion plaats te maken. Zij stelt het gelaat van Christus voor, zoals het zou zijn afgedrukt op een mandylion of doek. Het derde meesterwerk is de icoon met de Synaxis van de Moeder Gods. Synaxis betekent samenkomst: op de dag na de geboorte van Christus kwamen alle schepselen bijeen om Maria te eren door gelegenheidshymnen te zingen.

De verzameling 'Koptisch' textiel: meer weten