Bibliotheken

Het Museum Kunst & Geschiedenis beschikt over drie gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken. Zij zijn gespecialiseerd in de archeologie en de kunst van de vijf continenten, vanaf de Prehistorie tot vandaag. De bibliotheek staat niet alleen open voor de museummedewerkers zelf maar ook voor onderzoekers, studenten en iedereen die wil. De museumondersteunende functie van de bibliotheek is echter de belangrijkste. De leeszaal van de bibliotheek is enkel nog toegankelijk na afspraak.

Schenking Fradcourt
De bibliotheek van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis ontving recent een belangrijke schenking boeken met betrekking tot de archeologie en kunst van Meso-Amerika. Wij danken mevrouw Ariane Fradcourt voor deze gulle schenking die een belangrijke aanvulling betekent voor de huidige Meso-Amerikaanse collectie van de bibliotheek. Deze boeken zullen binnenkort ontsloten worden in onze elektronische catalogus en kunnen daarna geconsulteerd worden door onze lezers.