Archief

Het archief van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is een rijke bron voor de studie van de geschiedenis van deze instelling en van het culturele leven in België. 

Het bevat informatie over de verwerving en de herkomst van duizenden museumvoorwerpen, over de relaties met de overheid, de mecenassen, de verzamelaars en de kunsthandelaars, over de evolutie van het museumbeleid en over de architecturale geschiedenis van het Jubelpark. Ook de archieven van diverse personaliteiten (conservators) en instanties die een historische band met het museum hebben, worden er bewaard.

Het archief wordt momenteel geïnventariseerd. Het is toegankelijk op aanvraag en enkel voor wetenschappelijke doeleinden. Voor zover er plaatsen vrij zijn in de leeszaal, kan dit van dinsdag tot vrijdag van 9:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30.

Wenst u het archief te consulteren in het kader van uw onderzoek? Vul de onderzoeksverklaring in (rechts bovenaan onder 'Files').

Inventarissen en andere onderzoeksinstrumenten vind je rechts bovenaan op deze webpagina onder ‘Files’.