Archief

Het archief van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis is een rijke bron voor de studie van de geschiedenis van deze instelling en van het culturele leven in België. 

Het bevat informatie over de verwerving en de herkomst van duizenden museumvoorwerpen, over de relaties met de overheid, de mecenassen, de verzamelaars en de kunsthandelaars, over de evolutie van het museumbeleid en over de architecturale geschiedenis van het Jubelpark. Ook de archieven van diverse personaliteiten (conservators) en instanties die een historische band met het museum hebben, worden er bewaard.

Het archief wordt momenteel gereorganiseerd. Het is toegankelijk op aanvraag en enkel voor wetenschappelijke doeleinden. Voor zover er plaatsen vrij zijn in de leeszaal, kan dit op dinsdag of donderdag van 9:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30.

 

Onderzoeksinstrumenten
Een van de prioriteiten van de archiefdienst van de KMKG is het valoriseren van haar collecties. In deze context zullen verschillenden onderzoeksinstrumenten (inventarissen, repertoria, artikels, etc.) geleidelijk aan online ter beschikking worden gesteld. De volledige lijst van beschikbare documenten kan u op de rechterkant van deze pagina terugvinden.