Vrienden van de Educatieve Dienst

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis beheren een zeer belangrijke verzameling kunstwerken. Het Museum Kunst & Geschiedenis, de Hallepoort, het Muziekinstrumentenmuseum en de Musea van het Verre Oosten tonen een overzicht van kunst en cultuur uit vijf continenten vanaf de prehistorie tot vandaag.

Met zijn activiteiten wil de dienst Publiek dit rijke patrimonium beter laten kennen bij het Nederlandstalige publiek. Zowel voor de jeugd - al dan niet in schoolverband - als voor volwassenen wordt ieder jaar een ruim programma activiteiten voorgesteld: rondleidingen in de verzamelingen en tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, museumateliers voor kinderen en jongeren.

Lid worden

Voor bezoekers die deze inspanningen een warm hart toedragen, bestaat de mogelijkheid lid te worden van de vzw Vrienden van de Educatieve Dienst. De vereniging stelt zich tot doel de activiteiten van de dienst Publiek promotioneel en financieel te steunen. Zo zijn de Vrienden onder meer actief betrokken bij het aantrekken van subsidies voor het Museumatelier. Door bovendien haar leden te stimuleren intensiever gebruik te maken van de mogelijkheden die de dienst Publiek biedt, beoogt de vereniging een hechte basis te leggen voor de groeiende belangstelling in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bij het Nederlandstalige publiek. De vrienden zorgen er op die manier voor dat de dienst Publiek kan rekenen op de steun van een vaste achterban.

Het voordeel

Gewoon lid
gratis
- toegang tot de verzameling
korting
- op de museumateliers
- op activiteiten georganiseerd door de dienst Publiek
- op de toegangsprijs van de tijdelijke tentoonstellingen
- op de aankoop van de museumpublicaties

verder diverse VED-activiteiten (al dan niet tegen betaling)
- rondleidingen in de verzamelingen
- rondleidingen in de tijdelijke tentoonstellingen
- rondleidingen in andere musea, tentoonstellingen en deelname aan culturele manifestaties
- één maal per jaar een gezinsactiviteit in het museum

Steunend en beschermend lid
Voor steunende en beschermende leden is het bovenstaande ook van toepassing op de partner.

Ledenbijdragen & aanmeldingsformulier

Files te downloaden rechts op deze pagina.

Ledenbijdragen (per jaar)
€ 25          gewoon lid - uw minderjarige kinderen genieten
                 dezelfde voordelen
€ 40          steunend lid - uw partner en minderjarige kinderen
                 genieten dezelfde voordelen
€ 100        beschermend lid - uw partner en minderjarige
                 kinderen genieten hetzelfde voordeel

Een lidmaatschap is persoonlijk, minderjarige kinderen genieten evenwel van de voordelen van hun ouders. Het lidmaatschap geldt voor het kalenderjaar - 1 januari tot en met 31 december. Na betaling krijgt u een ledenkaart toegezonden.

De ledenbijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer van de Vrienden van de Educatieve Dienst vzw.

IBAN: BE89 0000 1422 8785 - BIC: BPOTBEBI

Contactgegevens

Vrienden van de Educatieve Dienst vzw
Jubelpark 10, 1000 Brussel
T: 02 741 72 97
E: VED