Crossroads - Nieuw zicht op de middeleeuwen

Dagevenement met keuzesessies en rondleidingen

476. Odoaker, een Germaanse huurling, verslaat het Romeinse leger en slaat zo het West-Romeinse Rijk aan diggelen. Volksverhuizingen, religieuze conflicten en verschuivende markten houden nog aan tot rond het jaar 1000. In West-Europa staat die periode ook bekend als de ‘donkere middeleeuwen’, maar dat is onterecht. Met verbluffende artefacten toont de expo Crossroads dat er in de middeleeuwen veel interessante contacten waren: van reizen, handel en diplomatie tot gewapende conflicten. 
Experten nemen de uitwisselingen en kruisbestuivingen tijdens de vroege middeleeuwen onder de loep. Misschien vertonen deze eeuwen meer overeenkomsten met onze moderne wereld dan we zouden vermoeden? 

 
PROGRAMMA
9:00 Ontvangst met koffie

9:30 Verwelkoming door Alexandra de Poorter, algemene directie a.i. KMKG

10:00 Plenaire lezing door Britt Claes en Alexandra Van Puyvelde, commissarissen van de tentoonstelling.

11:15 – 12:30 Keuzesessies

Sessie 1: Crossroads en literaire motieven: de Oriënt in onze middeleeuwen, door Jozef Janssens
De mobiliteit was tijdens de middeleeuwen verrassend groot. Ook literatuurhistorici staan ervan te kijken hoe teksten en literaire motieven over grote afstanden invloed uitoefenden: de wulpse Aristoteles, de mechanische wonderboom in ridderromans, de legende van Boeddha en de oosterse motieven in de liefdesgeschiedenis van Floris en Blancefloer.
 
Sessie 2: Etniciteit in materiële en visuele cultuur, door Dries Tys
Het verhaal van de volksverhuizingen is afgeleid uit latere geschreven bronnen. Etniciteit en migratie zijn niet eenvoudig af te leiden uit de materiële en visuele cultuur.

We moeten ook rekening houden met de verschillende leefwerelden, met tradities en met handel. Dries Tys toont aan dat de volksverhuizingen vooral een verhaal zijn van veranderende structuren en regionalisering.

Sessie 3: Geromaniseerde barbaren en gebarbariseerde Romeinen, door Ortwin Huysmans
Ons collectief geheugen associeert de start van de middeleeuwen met twee historische constructen: de val van het Romeinse Rijk en de barbaarse invasies. Het onderscheid tussen ‘barbaren’ en Romeinen gaat niet langer op en de ‘post-Romeinse’ overgang was een complex en geleidelijk proces van wederzijdse beïnvloeding.

Sessie 4: Tentoonstellingsbezoek Crossroads. Reizen door de middeleeuwen
Een gids neemt u mee doorheen de tentoonstelling Crossroads.

12:30 – 13:30 Broodjeslunch

13:30 – 15:00 Plenaire lezing door Stefan Hertmans over ‘De bekeerlinge’
Stefan Hertmans ontdekt in ‘De bekeerlinge’ de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Het verhaal toont aan hoe men in de 11de eeuw over andere bevolkingsgroepen en godsdiensten dacht.    

15:15 – 16:30: Herhaling keuzesessies

16:30 Afsluitend drankje

 

Data & tijdstip  
op za 01.02.20
van 9:00 tot 17:30

Prijs    
€ 95 - € 85 (met Davidsfonds Cultuurkaart)

Info & reserveren
via de website van Davidsfonds Academie
T: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)