Het "Panorama du Caire" van Emile Wauters en Rudolf von Habsburg-Lothringen's reis naar Egypte (1881). Kroniek van een verloren meesterwerk

lezing op zondagochtend – ism EGKE
Sun 08-10-2017

Emile Wauters (1846-1933) was een van de belangrijkste portretschilders van het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Hij reisde tweemaal naar Egypte: in 1869, om de opening van het Suez Kanaal bij te wonen, en in 1881, om zijn ‘Panorama du Caire', voor te bereiden. Anders dan meestal wordt geschreven, was dit niét in het gezelschap van Prins Rudolf, hoewel hij wordt afgebeeld.
Dit buitenmaats meesterwerk (144 x 15 m) werd in Brussel, Wenen, München en Den Haag tentoongesteld, telkens met overweldigend succes. Dankzij Baron Louis Cavens kreeg het in 1897 een ‘definitieve’ plek toen het werd ondergebracht in een pseudo-moskee, opgericht in het Jubelpark.
Sinds dit gebouw omgebouwd werd tot de Grote Moskee van Brussel ging het met dit meesterwerk enkel bergaf, en het is nu spoorloos. Maar misschien niet verloren?

Spreker  dr. Eugène Warmenbol
 

Tijdstip
10:30 – ca 12:00      

Prijs
€ 10 / € 8 / gratis voor leden EGKE & VED

Reserveren
Tickets online beschikbaar