De Brabantse retabels

Gesneden altaarstukken of retabels waren de kostbaarste beeldhouwwerken in het laatmiddeleeuwse kerkinterieur. Het Museum Kunst & Geschiedenis bezit er maar liefst 17 en zowat 250 retabelfragmenten. De Zuidelijke Nederlanden genieten in de 15de en 16de eeuw een ver buiten de grenzen reikende faam met hun retabelcentra zoals Brussel, Antwerpen en Mechelen, waar talrijke ateliers bedrijvig zijn. De altaarstukken zijn het resultaat van de samenwerking tussen verschillende ambachtslui: schrijnwerkers, beeldsnijders, stoffeerders, vergulders en schilders. De gilden kijken streng toe op de werkomstandigheden en de kwaliteit van het afgeleverde werk.
In de 15de eeuw bereikt de retabelkunst een hoogtepunt in Brussel. Taferelen uit het lijdensverhaal van Christus, uit het leven van Maria of de heiligen krijgen gestalte in virtuoos gesneden beeldengroepen die op delicate wijze van kleur en goud worden voorzien.
Bij de aanvang van de 16de eeuw wordt het overwicht van Brussel verplaatst naar Antwerpen. Hier worden grote gebeeldhouwde retabels in voorraad geproduceerd die over heel Europa worden geëxporteerd.

Prijs: € 105 per gids + toegangstickets

Opmerking: maximum 15 deelnemers per gids

Duur: ca. 75 min