De verzameling Nabije-Oosten en Iran in detail

ASSYRIË

Onder de Assyriërs, die reeds in het vroege 2de millennium geprivilegieerde handelscontacten met Anatolië onderhielden en tijdens de Mittani-periode een nieuwe impuls kenden, werd het gebied tussen Tigris en Eufraat in het vroege 1ste millennium opnieuw het centrum van een wereldrijk. Hun doortastende politiek uit zich treffend in de propagandistische reliëfs en lange opschriften uit de paleissteden Nimrud, Khorsabad en Niniveh, terwijl magische voorwerpen hun bijgelovige angst voor natuurfenomenen verraden. Een coalitie van Babyloniërs, Meden en Scythen bezegelde in 612 v.Chr. het lot van het Assyrische rijk.

Zie verder Babylonië en Seleucia

 

Plaatsnamen die zich op de kaart bevinden:

 

Paleisreliëf in gipsachtige steen van Assurnasirpal II, 883-859 v. chr. (inv. O.1934)