De verzameling Nabije-Oosten en Iran in detail

BABYLONIË EN SELEUCIA

Na het uitschakelen van de machtige Assyrische rivaal herwon Babylon een kortstondig prestige zoals ze sinds de dagen van Hammoerabi niet meer had gekend. De 'Toren van Babel' en de hangende tuinen van Babylon zijn in het geheugen van de mensheid gegrift en herinneren aan de indrukwekkende bouw- en verbouwingswerken die er werden uitgevoerd voordat de stad tijdens de Achemenidische periode als een belangrijk centrum van het Perzen rijk zou voortleven.
Na de dood van Alexander de Grote die dit rijk ten val had gebracht, komt Mesopotamië in handen van zijn generaal Seleucos en diens opvolgers, onder wie het spijkerschrift de laatste fase van zijn evolutie beleeft.

Zie verder Parthisch-Seleucidische periode - Sassaniedische periode.

 

Plaatsnamen die zich op de kaart bevinden:

 

Gouden ooringen, neo-Babylonische periode, 605-562 v. Chr. (inv. O.1045)