De verzameling Nabije-Oosten en Iran in detail

MESOPOTAMIË

In het Tweestromenland zorgde de landbouw dank zij de toepassing van irrigatietechnieken al vroeg voor welvaart en bevolkingsaangroei. Stempelzegels uit de Uruk- en Djemdet-Nasr periode vertolken door hun individuele vormgeving en versiering de drang naar communicatie in een wereld op de vooravond van de ontwikkeling van het schrift. Uit de daaropvolgende Sumerische periode die de urbane revolutie inluidt, stammen de vroegste rolzegels, kleitabletten en beschreven voorwerpen uit de verzameling, naast juwelen als onderdeel van het bijzettingritueel. Onder de Akkadische dynastie gaat de rijksuitbreiding gepaard met een verlegging van de grenzen op artistiek vlak, zoals vooral uit de glyptiek blijkt. De invasies van de Gutti-stammen uit het Zagros-gebergte tekenden echter het doodsvonnis van dit rijk, waarna enkele Sumerische stadsstaten hun controle over Zuid-Mesopotamië herwonnen en zich uitdrukten in een sterk religieus getinte kunst. Ze zouden op hun beurt de macht moeten overdragen aan de Amorieten van de eerste dynastie van Babylon, waarvan Hammoerabi de bekendste vorst is. Hun politieke en artistieke invloed reikt tot ver in het mediterrane kustgebied, en tijdens de daaropvolgende heerschappij van de Indo-europese Mitttani nemen Noord-Mesopotamië en Syrië actief deel aan de Oost-West handel en een evenwichtspolitiek met de Hittietische grootvorsten en de Farao's van de Nijlvallei. Na de val van de dynastie van Babylon was de macht in Zuid-Mesopotamië in handen gekomen van de Kassieten die slechts weinig sporen nalieten in de kunstgeschiedenis van het Tweestromenland.

Zie verder : Assyrië - Babylonië en Seleucia

 

Plaatsnamen die zich op de kaart bevinden:

 

Terracotta votiefplaatje, late neo-Sumerische periode, c.1900 v. Chr. (inv. O.154)