Zegelring

Zegel ring
Iran
Sassanidenperiode, 3de-7de eeuw
Goud, kornalijn ; Diam. 2,5 cm
Inv. IR.1249

De Sassanidische dynastie, de laatste grootmacht in het Nabije Oosten voor de Islam, had een sterk ontwikkelde administratie. De enige getuigen hiervan die tot ons zijn gekomen, zijn bullen in klei en zegels. Die laatste zijn doorgaans van steen, maar uitzonderlijk komen ook zegelringen voor. De zegels, waarop soms de naam en functie van de eigenaar vermeld staan, tonen bustes, monogrammen, dieren of religieuze thema's die haast altijd verwijzen naar de nationale godsdienst, het zoroastrisme. Nochtans leefden er ook religieuze minderheden in het Sassanidische rijk. Hierop wijst deze gouden zegelring, waarvan de zegelsteen gevat is tussen twee dierkoppen. Een kruis boven de buste laat echter geen enkele twijfel bestaan over het christelijk geloof van de eigenaar.

 

Dit topstuk is terug te vinden in de online catalogus Carmentis, in de publicatie Topstukken en vanaf 27 september 2019, in de tentoonstelling 'Crossroads - Reizen door de Middeleeuwen'.