Wist u dat de denker Voltaire een horlogemakerij had opgericht?

In 1755 werd de denker Voltaire gedwongen tot tijdelijke ballingschap en vestigde hij zich in Genève. Daar maakte het werk van de horlogemakers een grote indruk op hem. Ook waardeerde hij hun algemene cultuur en goede smaak. Hij betuigde openlijk zijn steun aan de ambachtslieden van Franse afkomst in hun conflict met de “Bourgeois”, de ambachtslieden die uit Genève zelf afkomstig waren. Daarin ging hij zo ver dat hij in 1758 in het kasteel van Ferney (Departement Ain) een horlogemakerij oprichtte, waar ze asiel konden vinden. Maar algauw bleek dat de manufactuur van Ferney niet kon rivaliseren met de strakke organisatie van de “Fabrique genevoise”. Ze zou niettemin, goedschiks of kwaadschiks, blijven functioneren tot het overlijden van de filosoof in 1778.

« L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer
Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger
. »

Voltaire, Les Cabales, 1772

(Het universum brengt mij in verwarring, ik kan mij niet inbeelden
dat dit uurwerk zou kunnen bestaan zonder uurwerkmaker)
 

 

Zakhorloge met afbeelding van Voltaire
Manufactuur van Ferney (?), ca. 1770-1780
inv. G. 895.