Wedstrijd Oceania - De resultaten

Beste deelnemer van onze Oceania wedstrijd,

Wij gaven jullie de kans om 2 vliegtickets te winnen voor een heen- en terugreis naar Tahiti, aangeboden door de luchtvaartmaatschappij Air Tahiti Nui. Hier zijn de resultaten. De winnaar werd  op 3 mei 2018 via mail op de hoogte gebracht.

 1. Hoe wordt Melanesië tegenwoordig genoemd? Het Nabije Oceanië
   
 2. Wie is Poutini in Nieuw-Zeeland? Een geest wiens tastbare gedaante de groene steen nefriet is.
   
 3. Aan boord van welk schip maakte Louis-Antoine de Bougainville zijn reis rond de wereld? De Boudeuse
   
 4. Wat is de hoofdstad van de Fiji-eilanden? Suva
   
 5. Wie was de eerste Europeaan die de Marquesaseilanden ontdekte? Alvaro de Mendaña
   
 6. Welke Belgische beeldhouwer maakte een portretbuste van Henri Lavachery? Nat Neujean
   
 7. Hoeveel bestemmingen worden door de maatschappij Air Tahiti Nui vanuit Tahiti bediend met een rechtstreekse vlucht? 8
   
 8. Wat is een tale in Nieuw-Caledonia? De bewaker van een huis
   
 9. In welk jaar begon Ferdinand Magellaan aan wat de allereerste reis rond de wereld in de Geschiedenis van de Mensheid zou worden? 1519
   
 10. Wat is de hoofdstad van Frans-Polynesië? Papeete
   
 11. Schiftingsvraag

  Hoeveel bezoekers zullen er naar de tentoonstelling Oceania komen vanaf de opening op 26 oktober 2017 tot de sluiting op 29 april 2018? 29.333 bezoekers

Bedankt voor uw deelname.

 

 

Wedstrijdreglement ‘Win 2 vliegtickets voor een heen- en terugreis Parijs-Tahiti’ in het kader van de tentoonstelling OCEANIA

• Organisator van de wedstrijden zijn de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Jubelparkmuseum, Jubelparkmuseum 10, 1000 Brussel, hierna KMKG.

• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de  website www.kmkg.be en mits een volledig ingevuld online wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvragen, een antwoord op de schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (voor- en familienaam, postadres en e-mailadres). Een adres dat onvolledig is, fouten bevat of niet bestaat, leidt tot ongeldigheid van de deelname aan de wedstrijd.

• De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen met een inkomticket voor de tentoonstelling

 ‘OCEANIA – Reizen in het onmetelijke’. Personeel van de KMKG, hun gezinsleden of huisgenoten die gedomicilieerd zijn op het zelfde adres  zijn uitgesloten van deelname.

• De vragen hebben betrekking op de tentoonstelling ‘OCEANIA – Reizen in het onmetelijke’, of verwijzen naar de prijs  die wordt weggeschonken. Er zullen in totaal 10 vragen gelanceerd worden + een schiftingsvraag. Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemer die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als winnaar aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.

•  Iedereen mag slechts één keer deelnemen. Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een schending van de wedstrijdvoorwaarden en leidt tot uitsluiting.

•  De KMKG behouden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

• De juiste antwoorden worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.kmkg.be.

• Zolang de wedstrijd loopt kan daarover niet worden gecommuniceerd met de organisator.

• De prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. De KMKG zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.

• De winnaar wordt  op 3 mei 2018 via mail op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord komt binnen de 14 dagen – zal de prijs toegekend worden aan de persoon die als tweede uit de rangschikking kwam.

• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De KMKG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn, en zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergissingen ten gevolge van fout doorgegeven e-mailadressen.

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de KMKG.