WEDSTRIJD : Maak kans om 1 ring Caviar te winnen

Maak kans om 1 ring Caviar, aangeboden door de Wolfers winkel, 1 Waterloolaan – 1000 Brussel.

De antwoorden op onderstaande vragen vinden jullie in de tentoonstelling Horta & Wolfers. Vul alle vragen in + de schiftingsvraag. De winnaar is degene die een goed antwoord geeft op elk van de vermelde vragen en die de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benadert. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens in te vullen.
Opgepast, enkel ingevulde online formulieren komen in aanmerking.

Succes!

 

CLICK HIER VOOR DE ONLINE FORMULIER

 

Wedstrijdreglement ‘Win 1 ring Caviar’ in het kader van de tentoonstelling Horta & Wolfers

• Organisator van de wedstrijden zijn de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Jubelparkmuseum, Jubelparkmuseum 10, 1000 Brussel, hierna KMKG.

• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de  website www.kmkg.be en mits een volledig ingevuld online wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvragen, een antwoord op de schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (voor- en familienaam, postadres en e-mailadres). Een adres dat onvolledig is, fouten bevat of niet bestaat, leidt tot ongeldigheid van de deelname aan de wedstrijd.

• Personeel van de KMKG, hun gezinsleden of huisgenoten die gedomicilieerd zijn op het zelfde adres  zijn uitgesloten van deelname.

• Het wedstrijd vindt plaats van 8/10/18 tot 31/12/18.

• De vragen hebben betrekking op de tentoonstelling Horta & Wolfers. Er zullen in totaal 4 vragen gelanceerd worden + een schiftingsvraag. Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemer die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als winnaar aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.

•  Iedereen mag slechts één keer deelnemen. Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een schending van de wedstrijdvoorwaarden en leidt tot uitsluiting.

•  De KMKG behouden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

• De juiste antwoorden worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.kmkg.be.

• Zolang de wedstrijd loopt kan daarover niet worden gecommuniceerd met de organisator.

• De prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. De KMKG zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.

• De winnaar wordt  in de week van 14 januari 2019 via mail op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord komt binnen de 14 dagen – zal de prijs toegekend worden aan de persoon die als tweede uit de rangschikking kwam.

• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De KMKG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn, en zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergissingen ten gevolge van fout doorgegeven e-mailadressen.

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de KMKG.