WEDSTRIJD : Maak kans om 1 ring Caviar te winnen

De wedstrijd is afgelopen.

De resultaten

Beste deelnemer van onze tweede Wolfers wedstrijd,

Wij gaven u de kans om 1 ring Caviar te winnen, aangeboden door de Wolfers winkel, 1 Waterloolaan – 1000 Brussel). Hier zijn de resultaten. De winnaar werd via email op de hoogte gebracht.

 

1. Hoeveel objecten in de tentoonstelling Horta & Wolfers (met uitzondering van de Giocondazaal) zijn geheel of deels gemaakt van ivoor? 23

2. Hoeveel maanden zou een poetsvrouw in 1900 hebben moeten werken om de kandelaars van Henry van de Velde te kunnen kopen? 28,333333

3. Wat zijn de twee titels van het juweel dat Sophie Wolfers Willstädter draagt op haar portret dat werd geschilderd door Firmin Baes? Zwaan en Slangen of Zwaan en twee Slangen

4. Hoe kwam de vaas “De Vier Winden” van Vicke Lindstrand (Orrefors) in de collectie van het Museum Kunst & Geschiedenis? Geschonken tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 door het Algemeen Comité van de Zweedse Regering, als herinnering aan Koningin Astrid

5. Schiftingsvraag: Wat is het exacte gewicht van het beeldhouwwerk “Kat” van Édouard-Marcel Sandoz? 8,690 kg
 

 

Bedankt voor uw deelname!

 

Wedstrijdreglement ‘Win 1 ring Caviar’ in het kader van de tentoonstelling Horta & Wolfers

• Organisator van de wedstrijden zijn de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Jubelparkmuseum, Jubelparkmuseum 10, 1000 Brussel, hierna KMKG.

• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de  website www.kmkg.be en mits een volledig ingevuld online wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvragen, een antwoord op de schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (voor- en familienaam, postadres en e-mailadres). Een adres dat onvolledig is, fouten bevat of niet bestaat, leidt tot ongeldigheid van de deelname aan de wedstrijd.

• Personeel van de KMKG, hun gezinsleden of huisgenoten die gedomicilieerd zijn op het zelfde adres  zijn uitgesloten van deelname.

• Het wedstrijd vindt plaats van 8/10/18 tot 31/12/18.

• De vragen hebben betrekking op de tentoonstelling Horta & Wolfers. Er zullen in totaal 4 vragen gelanceerd worden + een schiftingsvraag. Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemer die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als winnaar aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.

•  Iedereen mag slechts één keer deelnemen. Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een schending van de wedstrijdvoorwaarden en leidt tot uitsluiting.

•  De KMKG behouden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

• De juiste antwoorden worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.kmkg.be.

• Zolang de wedstrijd loopt kan daarover niet worden gecommuniceerd met de organisator.

• De prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. De KMKG zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.

• De winnaar wordt  in de week van 14 januari 2019 via mail op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord komt binnen de 14 dagen – zal de prijs toegekend worden aan de persoon die als tweede uit de rangschikking kwam.

• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De KMKG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn, en zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergissingen ten gevolge van fout doorgegeven e-mailadressen.

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de KMKG.