WEDSTRIJD : Maak kans om 1 armband Libel te winnen

De resultaten

Beste deelnemer van onze Wolfers wedstrijd,

Wij gaven u de kans om 1 armband Libel te winnen, aangeboden door de Wolfers winkel, 1 Waterloolaan – 1000 Brussel). Hier zijn de resultaten. De winnaar werd via email op de hoogte gebracht.

  1. Hoeveel originele tekeningen van Philippe Wolfers worden er getoond in de tentoonstelling Horta & Wolfers? 15
  2. Hoeveel maanden zou een staatsambtenaar in 1900 hebben moeten werken om het werk Beschaving en Barbarij van Philippe Wolfers aan te kopen? 24,913494809688858 maanden (antwoorden 24 en 25 werden aanvaard)
  3. Wanneer precies bracht Koningin Elisabeth een officieel bezoek aan de Giocondazaal die werd gepresenteerd op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industriële Kunsten in Parijs (dag/maand/jaar)? 11 juni 1925
  4. Bij welk zoogdier staat de handtekening van Philippe Wolfers op het Congolees Album? Een vleermuis
  5. Wat is het exacte gewicht van “Het eerste Juweel” of de “Vrouw met de Parel” (inclusief de sokkel)? 2972 gram

Bedankt voor uw deelname!

 

Wedstrijdreglement ‘Win 1 armband Libel’ in het kader van de tentoonstelling Horta & Wolfers

• Organisator van de wedstrijden zijn de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Jubelparkmuseum, Jubelparkmuseum 10, 1000 Brussel, hierna KMKG.

• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de  website www.kmkg.be en mits een volledig ingevuld online wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvragen, een antwoord op de schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (voor- en familienaam, postadres en e-mailadres). Een adres dat onvolledig is, fouten bevat of niet bestaat, leidt tot ongeldigheid van de deelname aan de wedstrijd.

• Personeel van de KMKG, hun gezinsleden of huisgenoten die gedomicilieerd zijn op het zelfde adres  zijn uitgesloten van deelname.

• De vragen hebben betrekking op de tentoonstelling Horta & Wolfers. Er zullen in totaal 4 vragen gelanceerd worden + een schiftingsvraag. Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemer die het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als winnaar aangeduid. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.

•  Iedereen mag slechts één keer deelnemen. Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een schending van de wedstrijdvoorwaarden en leidt tot uitsluiting.

•  De KMKG behouden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

• De juiste antwoorden worden na afloop van de wedstrijd gepubliceerd op www.kmkg.be.

• Zolang de wedstrijd loopt kan daarover niet worden gecommuniceerd met de organisator.

• De prijs is niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. De KMKG zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.

• De winnaar wordt  op 26 juni 2018 via mail op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord komt binnen de 14 dagen – zal de prijs toegekend worden aan de persoon die als tweede uit de rangschikking kwam.

• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De KMKG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan eventueel het gevolg zou zijn, en zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergissingen ten gevolge van fout doorgegeven e-mailadressen.

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de KMKG.