Vrienden van de Educatieve dienst

De vzw Vrienden van de Educatieve dienst stelt zich tot doel de activiteiten van de Educatieve en culturele dienst promotioneel en financieel te steunen. De Vrienden zijn actief betrokken bij het aantrekken van subsidies voor het Museumatelier en diverse projecten. Door de leden aan te sporen intensiever deel te nemen aan de activiteiten van de Educatieve en culturele dienst, beoogt de vereniging een hechte basis te leggen voor de groeiende belangstelling voor het museum bij het Nederlandstalige publiek. De Vrienden zorgen er op die manier voor dat de Educatieve en culturele dienst kan rekenen op de steun en belangstelling van een vaste achterban.
 

Voordelen
 

 • gratis:
  toegangsticket tot de verzamelingen van de KMKG
  lezingen op zondagotchend van de ECD
  viermaandelijkse tijdschrift Musze
  viermaandelijkse kinderbrochure M-jr
  jaarboek van de KMKG
   
 • korting:
  op museumateliers (ca. 20%)
  op wandelvoordrachten (ca. 25%) en cursussen
  op tijdelijke tentoonstellingen
  op museumpublicaties in de museumshop (10 %)
   
 • VEDactiviteiten (exclusief voor Vrienden, eventueel betalend)
  rondleidingen in de vaste verzamelingen, wanneer mogelijk door de conservatoren
  rondleidingen in tijdelijke tentoonstellingen
  rondleidingen in andere musea, tentoonstellingen en culturele manifestaties
  1 x per jaar een gezinsactiviteit in het museum voor alle leden 

 

Lidmaatschap
 

Het lidmaatschap geldt voor het kalenderjaar (01/01 - 31/12). U krijgt, na betaling, een lidkaart toegestuurd. Deze is persoonlijk, minderjarige kinderen genieten wel van de voordelen van hun ouders. Voor de steunende en ereleden gelden de voordelen ook voor hun partner.

 • gewoon lid: € 20 (zelfde voordelen voor minderjarige kinderen)
 • steunend lid: € 30 (zelfde voordelen voor partner en minderjarige kinderen)
 • erelid: € 125

Wie een fiscaal attest wenst (min. €30), kan het bedrag storten op rek.nr. 310-1423824-47 van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10 te 1000 Brussel. Gelieve duidelijk te vermelden: Steunend lid VED of Erelid VED.

Het gewone lidmaatschap kan worden gestort op rek. nr. 000-0142287-85 van de Vrienden van de Educatieve Dienst vzw, Jubelpark 10 te Brussel