Veertig jaar Belgisch-Vietnamese relaties

Fototentoonstelling en multimediaproject

Op 11 oktober zal het precies veertig jaar geleden zijn dat België en Vietnam officieel diplomatieke betrekkingen aanknoopten. Die dag in 1973 opende België zijn ambassade in Hanoi. Exact vier jaar later, op 11 oktober 1977, ondertekenden beide landen “een raamakkoord voor economische, industriële en technische samenwerking”. Ter gelegenheid van deze verjaardagen zullen in de Vietnamzaal twee projecten worden gerealiseerd gewijd aan de kunst van het Zuidoost-Aziatische land en dat vanaf 11 oktober: een tentoonstelling van foto’s gemaakt door Clément Huet en de plaatsing van een informatieve en interactieve baken.

'Door de lens van een verzamelaar' | fototentoonstelling

In de Vietnamzaal wordt een kleine tentoonstelling opgezet van foto’s van oude glasnegatieven uit het archief van de verzamelaar Clément Huet (Brussel, 1874-1951). In 1912 vertrok deze ondernemer naar Vietnam, waar hij in Hanoi zijn eigen import- en exportbedrijf oprichtte. Onmiddellijk gefascineerd door de Vietnamese beschaving en cultuur werd hij een gedreven verzamelaar en amateurarcheoloog. De tentoongestelde foto’s werden genomen op zijn talrijke reizen doorheen Vietnam. Na zijn terugkeer in België in 1938 onderhield Huet goede contacten met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. In 1952 kon die instelling ongeveer 3000 voorwerpen uit zijn verzameling verwerven. Het betrof Vietnamese ceramiek, bronzen en artefacten.

'Reis naar de oorsprong' - multimediaproject

Dankzij dit multimediaproject zal de bezoeker de mogelijkheid krijgen om met de 25 tentoongestelde voorwerpen uit de Vietnamzaal terug te reizen naar het land van herkomst. Dat gebeurt door middel van een interactief pc-programma met foto’s van en tekstuele informatie over beelden, tempels, sites en opgravingen in Vietnam. Zo wordt het mogelijk zowel de historische als de hedendaagse context van de 25 museumvoorwerpen te reconstrueren. Daarnaast wordt in vijf kortfilms het traditionele productieproces getoond van ceramiek, Dong Ho-prenten en klokkengieten, met als extra de filmbeelden van een begrafenisritueel.

Dit project werd mogelijk gemaakt mede dankzij financiële steun van de Kamer van Koophandel en Nijverheid België-Vietnam. Deze museumpartner maakte het in 2010 al mogelijk dat het museum een zeldzaam paar oorsieraden uit de Sa Huynh-cultuur kon verwerven