Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen

online educatief dossier
Auteur: 
Christine Willemen

Voor de tentoonstelling Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen is een dossier samengesteld, dat een modulair geheel vormt waarmee vrij gewerkt kan worden in de lessen als voorbereiding op of verwerking van een bezoek aan het museum. Concreet worden in een aantal hoofdstukken de historische methode onder de loep genomen, is een hoofdstuk gewijd aan een aantal thema’s die in de tentoonstelling aan bod komen (bvb.: de pest) en een deel zoomt in op de kunst en hoe deze de omgang met de dood verbeeldt. In een laatste deel wordt nagegaan hoe dood en sterven een plaats kregen in andere dan de Westerse culturen. Leerlingen kunnen ook zelfstandig aan het werk met het educatieve dossier dat online beschikbaar is via deze link: http://www.kmkg-mrah.be/sites/default/files/files/educatief_dossier.pdf