Studie en restauratie van de sarcofagen uit de Tweede Cachette van Deir el-Bahari

Sinds 2013 maken de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis deel uit van een internationaal netwerk voor de studie van de sarcofagen van de Tweede Cachette van Deir el-Bahari. Allereerst is het de bedoeling om al het materiaal uit de cachette op te lijsten in een unieke databank. Dat is een hele opdracht gezien de grafinboedel (sarcofagen en andere objecten) over de hele wereld verspreid raakten.

Na de realisatie van die catalogus kan worden gefocust op verschillende aspecten van de uitzonderlijke begraafplaats: de geschiedenis van de Amonpriesters uit de 21ste dynastie en hun familieleden, hun religieuze overtuigingen en hun kijk op het leven na de dood, de vervaardiging en decoratie van de sarcofagen, de manier waarop de kisten werden neergezet in het graf enz.

Dit boeiende onderzoek vereist voorafgaand een grondige restauratie van de sarcofagen. Sinds de ontdekking in 1891 is hun bewaringstoestand immers fel verslechterd. Daarnaast dienen de oude restauraties uit de 19de eeuw geëvalueerd te worden en moeten de kisten verstevigd worden. Bovendien zijn de kleuren achteruit gegaan en is het vernis verdonkerd en vergeeld.

De restauratie van de Deir el-Bahari-sarcofagen uit het Jubelparkmuseum wordt uitgevoerd in Brussel door specialisten van het l'Istituto Europeo di Restauro in Ischia (Italië). De bezoekers van de tijdelijke tentoonstelling Sarcofagi (15/10/15 - 20/04/16) kunnen hen aan het werk zien in een speciaal daartoe opgericht glazen labo in de expositie.

Ter voorbereiding van de restauratiecampagne werden in oktober 2014 reeds twee sarcofagen overgebracht naar Ischia. Daar werden zij onderworpen aan voorafgaand ondererzoek (U.V., MRI, pigmentstudie, radiographie...). De restauratie van de sarcofagen van Deir el-Bahari door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in samenwerking met het Istituto Europeo di Restauro wordt ondersteund door de Italiaanse minister Dario Franceschini en staat onder de hoge bescherming van het Ministero dei Beni e delle Attività Culturali van Italië. Het unieke project werd bovendien bekroond met de medaille van de president van de Italiaanse republiek.

Het doel van de restauratiecampagne in het Jubelparkmuseum is om de sarcofagen in hun oorspronkelijke schoonheid en kleuren tentoon te stellen en de goede conservatie op lange termijn te verzekeren. Eens gerestaureerd - aan het einde van de tentoonstelling Sarcofagen - zullen kisten uit Deir el-Bahari deel uitmaken van een nieuwe opstelling in vaste verzamelingen van het museum, als getuigenis van een van de meest indrukwekkende ontdekkingen uit de geschiedenis van de egyptologie.

De Tweede Cachette van Deir el-Bahari: een archeologische ontdekking van formaat!

Januari 1891, Louxor op de linkeroever van de Nijl, op een steenworp van de beroemde tempel van Hatsjepsoet. Twee Franse egyptologen, Eugène Grébaut en Georges Daressy, ontdekken, dankzij aanwijzingen van vroegere grafrovers, een uitzonderlijk grote en ongeschonden begraafplaats. Er worden niet minder 153 sarcofagen van Amonpriesters uit de 21ste dynastie teruggevonden op de site die de Egyptenaren toepasselijk Bab el-Gasous ('de poort van de priesters') noemen. Wat een fantastische vondst! Helaas is het op archeologisch vlak een catastrofe. Het graf wordt in enkele dagen geledigd op een totaal onwetenschappelijke manier (geen enkele tekening overgenomen, geen enkele opmeting gemaakt). De mummies en hun kisten worden overgebracht naar Caïro. Daar is er echter geen plaats in het overvolle museum en wordt beslist om de sarcofagen aan verschillende musea over heel de wereld te schenken. Zo wordt de Egyptische verzameling van de Koninlijke Musea voor Kunst en Geschiedenis tien sarcofagen uit Deir el-Bahari rijker. Zij worden tentoongesteld én gerestaureerd op de expositie Sarcofagi vanaf 15 oktober. 

 

See video