Secundair onderwijs

De verzamelingen van het Museum Kunst & Geschiedenis bieden heel wat leermogelijkheden en ontdekkingsruimte voor het onderwijs. Zo sluiten een deel van de verzamelingen overduidelijk aan bij de leerstof van de vakken geschiedenis en kunstgeschiedenis. De kunstwerken en voorwerpen bieden de leerlingen de kans zich een concreter beeld te vormen van de kunst en de cultuur uit de verschillende historische perioden.

Uiteraard kunnen alle verzamelingen van het museum, evenals de tijdelijke tentoonstellingen ook vrij bezocht worden en is een aanbod op maat, bijvoorbeeld in het kader van een projectweek op school, zeker mogelijk.

Onze gidsen zetten zich met hart en ziel in om er een onvergetelijke ervaring voor de leerlingen van de maken.

Vandaag doen een oproep naar jullie, de leerkrachten. We nemen de komende maanden ons aanbod eens grondig onder de loep. Bent u van mening dat er dingen ontbreken in de traditionele rondleidingen? Wilt u graag een rondleiding in onze andere collecties zoals Middeleeuwen, prehistorie of islam, maar dacht u steeds dat het niet voor uw klas was - en waarom? U werkt rond een bepaald thema? Laat het ons weten en mail ons!

 Tips voor het bezoek

- groepen tellen maximum 15 leerlingen
- elke groep heeft een begeleider
- jassen en rugzakken blijven achter in de vestiaire of op de bus
- de lunchruimte voor scholen wordt vooraf gereserveerd