Schat van Thuin

Schatkist
Ontdek de nieuwe interactieve opstelling van de schat van Thuin in het circuit Gallo-Romeinen (realisatie van de Koning Boudewijnstichting).

Gallische gouden munten

In 1980 werd in Thuin (Henegouwen) een uitzonderlijke muntschat ontdekt. Hij werd aangekocht door het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting, die hem vervolgens aan het Jubelparkmuseum toevertrouwde.
De munten waren begraven in de buurt van een vesting die bewoond was aan het einde van de IJzertijd. De vondst is niet de enige in haar soort in België, maar maakt deel uit van een opmerkelijke context. Er werden immers nog andere gouddepots uit diezelfde periode blootgelegd: eveneens in Thuin, in Fraire en Philippeville. Die regio, tussen Samber en Maas, zou het leefgebied van de stam van de Aduatuci geweest zijn.
Het moedwillig begraven van waardevolle voorwerpen kan hier in verband gebracht worden met de verovering van Gallië door Julius Caesar. In 57 v. Chr. trokken de Romeinen ten strijde tegen de Nerviërs en de Aduatuci. Mogelijk verstopte de lokale bevolking toen haar kostbare bezittingen onder de grond met de bedoeling ze in betere tijden weer op te graven.

Epsilonstaters

Meerdere Gallische stammen hebben munten geslagen die geïnspireerd zijn op ingevoerde Griekse exemplaren. De motieven werden gestileerd volgens een concept dat eigen was aan de Keltische kunst. De munten van Thuin zijn van het type epsilonstater’: de dubbele krul op de voorzijde lijkt op de Griekse letter epsilon (ε). Op de keerzijde staat een paard met karrenwiel. Dit motief is een gestileerde versie van het tweespan op de munten van Philippus II van Macedonië. De epsilonstaters worden toegeschreven aan de Nerviërs omdat de munten vooral werden teruggevonden in het gebied dat zij bewoonden in de 1ste eeuw v. Chr.