Rotskunst in Qurta

Qurta - ongeveer 40 km ten zuiden van Edfoe - werd archeologisch wereldnieuws in 2007. Belgische wetenschappers hadden er de oudste rotskunst van Egypte, ja zelfs van heel Noord-Afrika ontdekt! Luminescentiedatering bevestigde daarna het zand bovenop een aantal grvures 15.000 tot 10.000 jaar geleden werd afgezet. De rotstekeningen (dieren zoals oerossen en antilopen evenals enkele gestileerde mensenfiguren) zijn dus minstens gelijktijdig met de schilderingen van Lascaux. En ook de stijl sluit aan bij de Europese grotkunst. Intercontinentale uitwisseling van artistiek gedachtengoed in de prehistorie? Best mogelijk, met dank aan het lage waterpeil van de Middellandse Zee gedurende de laatste ijstijd.

Lascaux aan de Nijl

De rotskunst van Qurta is goed vergelijkbaar met de Europese paleolithische kunst uit het Magdaleniaan (ca. 18.000 - 12.000 jaar geleden). Lascaux aan de Nijl! Het is de eerste maal dat dit soort afbeeldingen op het Afrikaanse continent wordt aangetroffen. Weliswaar is nog oudere prehistorische kunst uit zuidelijk Afrika bekend, maar daar gaat het om schilderingen en ingekraste motieven op kleine losse stukken steen.

Op de stellingen

Het geheel van de rotstekeningen is nu volledig gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen, foto's en facsimilés. Om de tekeningen grondig te kunnen bestuderen, moesten spectaculaire houten stellingen worden opgetrokken. In het totaal werden, verspreid over drie vindplaatsen, 180 tekeningen geïnventariseerd.

Oerossen en Venussen

De meeste (75%) tekeningen stellen wilde runderen of oerossen voor. Daarnaast komen ook afbeeldingen voor van vogels, een hartebeest, nijlpaarden, gazellen, vissen en menselijke figuren. Terwijl de dieren erg naturalistisch zijn voorgesteld, zijn de menselijke figuren uiterst gestileerd. Zij lijken erg op de zogenaamde Venussen uit Europa (ca. 13.000 - 12.000 jaar oud).