Rome en Gallo-Romeinen

Waar de Romeinen ook kwamen herinneren imposante bouwwerken aan hun aanwezigheid. Een immens wegennet verbond de oostelijke provincies van het rijk met de westelijke. Het museum toont twee heel verschillende steden: enerzijds de hoofdstad Rome, waarvan de maquette een beeld geeft van een organisch gegroeide stad; anderzijds Apamea, stad in de provincie Syria Secunda, aangelegd volgens een weldoordacht dambordpatroon.
Aan de hand van allerlei gebruiksvoorwerpen en structuren wordt de Romeinse invloed duidelijk in onze gewesten, Gallia Belgica: een hypocaustum uit een villa rustica, het luxeaardewerk (terra sigillata), mijlpalen en een itinerarium, munten, glaswerk… De inhoud van tumuli en vlakgraven geeft een idee van de rijkdom van grondbezitters en handelaars.

Prijs: € 65 + € 2 per leerling 
          € 1,5 werkschrift 'Imperium Romanum' (optie)

Duur: ca. 1,5 uur

Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs

Opmerking: max. 4 groepen - max. 15 leerlingen per groep