Reductietarief

Volgende personen genieten het reductietarief van 4€ voor onze permanente collecties:

- Studenten voltijds Kunstonderwijs, Archeologie, Musicologie of Geschiedenis

- Werkzoekenden of begunstigden van het leefloon

- Pers zonder afspraak, op vertoon van een geldig bewijs

- Belgisch onderwijzend personeel

- Stadsgidsen van Brussel

- Leden van de vzw's 'Vrienden van de KMKG', 'Vrienden van het MIM', 'Diffusion Culturelle'