Prehistorie

De verzameling Prehistorie, die bestaat uit geschonken privéverzamelingen en materiaal dat de opeenvolgende conservatoren meebrachten van opgravingen in ons land, wordt beschouwd als een van de meest uitgebreide van België. Alle periodes, van de eerste menselijke nederzettingen, tot de Kelten worden belicht. Schaalmodellen en prenten verduidelijken het archeologisch materiaal. Bijzonder is de collectie Siret, zo genoemd naar de twee Belgische broers en ingenieurs die tussen 1880 en 1887 talrijke opgravingen uitvoerden in het zuidoosten van Spanje. Deze verzameling is een belangrijke documentatiebron voor de eerste metaalnijverheid in West-Europa, die ook sociale, culturele en economische ontwikkelingen met zich meebracht.

Prijs: € 105 per gids + toegangstickets

Opmerking: maximum 15 deelnemers per gids

Duur: ca. 75 min