Precisie-instrumenten

Hoe evolueerde het wereldbeeld van de renaissance tot de industriële revolutie? U maakt kennis met het meten van de tijd, de kosmos, de aarde en de zee maar ook met maten en gewichten en met de beginperiode van de elektriciteit. Het avontuur komt tot leven aan de hand van schitterende toestellen, waaronder wereldbollen.

Hemelmechanieken

Dé icoon van de verzameling is de armillairsfeer van de Leuvense geleerde Arscenius. Het instrument met zijn intrigerende spel van ringen is een sublieme samenvatting van de astronomische kennis van vóór Copernicus en een uitzonderlijk voorbeeld van technisch vernuft. 

De aarde opmeten

Vóór de luchtfotografie bestond, vormde de terreinmeting met behulp van driehoeksmeting de basis van de cartografie. Om een plan te maken, beschikten de landmeters over kunstig uitgevoerd basisgereedschap wat toeliet hoeken en afstanden te meten.

De tijd meten

Enkel de elite bezat vroeger een horloge, dat om de hals of aan de gordel werd gedragen. Het was een kostbaar maar niet erg precies object met slechts één wijzer, die de uren aangaf. De horlogekas werd vaak uitgevoerd in bergkristal. Verschillende uurwerken 'van eigen bodem' zijn meesterwerken te noemen.

Tip

Probeer in de zaal zelf de reproducties van een volle cirkel, een astrolabium en een zonnewijzer uit!
Of volg de link hieronder en neem een een kijkje op de website die een Brusselse school in 2012 maakte. De precisie-instrumenten van de KMKG worden gekaderd in de (kunst)geschiedenis, geillustreerd met werken uit de collecties van KMSKB en de Koninklijke Bibliotheek. Een project gesteund door het Fonds Irène Heidebroek-Eliane Duyse, beheerd door de Koning Boudewijnstichting: www.astrolabium.be/mesurercieletterre/