Pers

Vrije toegang voor de pers OP AFSPRAAK of in het kader van hun werk mits contact via de dienst communicatie.

In deze rubriek worden persdossiers en beeldmateriaal van lopende of toekomstige tentoonstellingen in het Museum Kunst & Geschiedenis ter beschikking gesteld aan de pers. De foto's kunnen vrij gebruikt worden n.a.v. persartikels die verband houden met de exposities.