Partage Plus

Partage Plus is een digitaliserings- en onderzoeksproject in het CIP-ICT PSP programma van de Europese Gemeenschap. Het is een samenwerking van 23 Europese culturele instellingen uit 21 landen. Partage Plus is op initiatief van KMKG tot stand gekomen. Het project wordt gecoördineerd door Collections Trust (UK). KMKG is leider van werkpakket 1, Digitalisation, dit betreft alle activiteiten betreffend het vastleggen van de collecties in 2 of 3 dimensionaal digitaal beeld. Het project loopt van maart 2012 tot april 2014

Art nouveau online

Partage Plus zal meer dan 76.000 objecten uit de art-nouveauperiode digitaliseren en online ter beschikking stellen. Deze beschikbaarstelling is zowel op de sites van de partners als via het portal Europeana. De KMKG zelf digitaliseren in dit kader 5.200 objecten.
Voor een optimale en integrale ontsluiting ontwikkelt het project eigen vocabulaires en thesauri, die door alle partners toegepast zullen worden.
Een belangrijk aspect van het project is de creatie van een 2.000-tal 3dimensionale modellen van Art Nouveau voorwerpen met behulp van 3D scan technieken. Naast een nieuwe vorm van presentatie biedt dit mogelijkheden voor conservering, commercialisering en exploitatie, die het project in een aantal deelactiviteiten onderzoekt.

website van het project: www.partage-plus.eu