The Ottoman Silk Textiles of the Royal Museums of Art and History in Brussels

Auteur: 
De Jonghe D., Maquoi M.-C., Vanden Berghe I., Van Raemdonck M. (editor), Vereecken V., Verhecken-Lammens C. & Wouters J.

Deze publicatie is de vrucht van tien jaar wetenschappelijk onderzoek door een gemengd team van onze Musea en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.
De kostbare Osmaanse zijden weefsels van de islamcollectie werden geanalyseerd, zowel vanuit het oogpunt van de weeftechnologieën, de gebruikte vezels, de goud- en zilverdraden en de kleurstoffen, als op kunsthistorisch gebied. In het inleidende hoofdstuk wordt de oorsprong van deze collectie behandeld. Daarin wordt vooral de rol van Isabella Errera toegelicht, de milde schenkster en specialiste van textiel.