Organisatie

De structuur van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Het Museum Kunst & Geschiedenis is het hoofdmuseum van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en bevindt zich in het gelijknamige park in Brussel. Deze groep van musea maakt deel uit van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, die op hun beurt worden geleid door de minister van Wetenschapsbeleid van België. Er zijn vijf grote oriëntaties:

 • Nationale archeologie
 • Oudheid
 • Europese sierkunsten
 • Niet-Europese beschavingen
 • Muziekinstrumenten, die worden bewaard in het Muziekinstrumentenmuseum

Er zijn verschillende conservators die verantwoordelijk zijn voor de bewaring, de bestudering en de ontsluiting van deelverzamelingen. Verschillende algemene diensten zorgen voor de goede werking van de instelling. Het gaat over de dienst tijdelijke Tentoonstellingen, de Nederlandstalige en de Franstalige Educatieve dienst, de communicatiedienst, de informaticadienst, de museografische dienst, de dienst Evenementen, de boekhouding, de bewakingsdienst, de technische dienst en diverse administratieve diensten.

De opdracht van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een reeks taken die misschien minder bekend zijn bij het grote publiek, maar fundamenteel zijn. Het betreft:

 • de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen
 • het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante informatie
 • de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling
 • het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen
 • wetenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
 • de valorisatie en verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal vlak
 • de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau
 • de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen,de organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers
 • het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de bibliotheek
 • de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed publiek