Opmerkelijke vrouwen - Koningin Teje

Tijdens het eerste jaar van zijn regering huwde de jonge farao Amenhotep III met een burgervrouw afkomstig uit Akhnim, in Midden-Egypte. Deze nieuwe 'Grote Koninklijke Gemalin' met de naam Teje, zal zich de volgende veertig jaar ontwikkelen tot een van de meest opmerkelijke vorstinnen van het Nieuwe Rijk.

De regering van Amenhotep III wordt gekenmerkt door vrede, voorspoed en een intense bouwactiviteit en artistieke ontwikkeling. Er waait een wind van vernieuwing die reeds de hiernavolgende Amarna-periode aankondigt.

Uitzonderlijk is dat de farao reeds bij het huwelijk de politieke rol van zijn echtgenote bekrachtigt door het uitgeven van herdenkingsscarabeeën die de wettigheid van haar macht bevestigen. Teje begeleidt haar koninklijke echtgenoot overal, tijdens rituele plechtigheden, maar ook tijdens haar drie jubileumfeesten. In de eerste plaats is de koningin de gemalin van een vergoddelijkte vorst. Op die manier geeft ze aan de troonopvolger goddelijk bloed door dat de toegang tot de troon zal wettigen.

Zij is zowel koninklijk als goddelijk.

In Sedeinga, in Laag-Nubië, wordt een tempel ter ere van haar opgericht waarvan de iconografie met deze van de godin Hathor te vergelijken is. De attributen die ze draagt, staan ook in verband met de godheden Moet, Nekhbet, Wadjet of Ra. Bovendien geniet de vorstin van een koninklijk privilege, namelijk voorgesteld te worden als vrouwelijke sfinx die haar vijanden verplettert. De paleisarchieven van haar zoon Akhnaton in Amarna onthullen ons tenslotte haar statuut als erkend en gerespecteerd vertrouwenspersoon en raadgeefster bij diplomatieke betrekkingen tussen Egypte en de landen van het Nabije Oosten. Ook na de dood van haar man blijft zij deze invloedrijke rol beoefenen.

Reliëf van koningin Teje
Egypte, Nieuwe Rijk, ca 1387-1348 v.Chr.
Inv. E.2157
 

[Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart 2018 en in het kader van de politiek die de Federale Wetenschappelijke Instellingen voeren ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het sensibiliseren van het publiek voor de genderproblematiek, hebben wij een parcours ontwikkeld met de titel ‘Opmerkelijke vrouwen’. Dit parcours richt de aandacht op verschillende werken van buitengewone vrouwelijke persoonlijkheden.]