Opmerkelijke vrouwen - het parcours

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van de vrouw op 8 maart 2018 en in het kader van de politiek die de Federale Wetenschappelijke Instellingen voeren ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het sensibiliseren van het publiek voor de genderproblematiek, hebben wij een parcours ontwikkeld met de titel ‘Opmerkelijke vrouwen’. Dit parcours richt de aandacht op verschillende werken van buitengewone vrouwelijke persoonlijkheden.

Door middel van een selectie van tien kunstwerken zal de bezoeker de unieke ervaring beleven om in een paar passen culturen uit de vier hoeken van de wereld te ontdekken en te begrijpen hoe, doorheen de eeuwen, de blik op vrouwen gelijk- of net uiteenliep.

Een rijk geïllustreerde brochure met meer informatie over de kunstwerken en het parcours is gratis ter beschikking van de bezoeker vanaf 8 maart aan de ingang van het museum tot uitputting van de voorraad. Deze kan ook gedownload worden op deze pagina.
 

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van BELSPO en de groep Gender Mainstreaming van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.