Onderzoek naar meertalige terminologielijsten en ontwikkeling van semantisch verrijkte thesauri

In functie van de tentoonstellingszaal, de redactie van de wetenschappelijke catalogus en de digitale ontsluiting van de Islamverzameling

Het onderzoek naar terminologieën en de ontwikkeling van semantisch verrijkte thesauri kadert in de ontwikkeling van de Islamzaal en de tijdelijke tentoonstellingen, de redactie van de wetenschappelijke catalogus en de inventarisatie en digitalisering van de collectiestukken.
Er wordt bijkomend onderzoek verricht naar de specifieke terminologie die van toepassing is op de studie van Islamitische kunst en cultuur. De onderzochte terminologielijsten zullen gestructureerd worden in thesauri, i.e. gestructureerde woordenlijsten. De thesauri zullen vervolgens verrijkt worden met vertalingen in het Nederlands, Frans en Engels en aangevuld worden met synoniemen, gerelateerde termen en termdefinities. De thesauri zullen ontwikkeld worden volgens de ISO 2788-normen .

De termen die onderzocht, beschreven en gestructureerd worden in thesauri hebben betrekking op:
- de materialen (basisgrondstoffen en verwerkte grondstoffen) die gebruikt werden om de collectiestukken te produceren
- de technieken die gehanteerd werden om de collectiestukken te maken en te versieren
- de productieplaatsen en vindplaatsen van de collectiestukken en hun historische equivalent
- de verschillende Islamitische stijlen en/of perioden waarin de collectiestukken gemaakt werden.
- een classificatie van aardewerktypologieën

Thesauri zijn onontbeerlijk voor inventarisering en digitalisering en kunnen ook als basis dienen voor de ontwikkeling van gelijkaardige terminologielijsten van andere museale collecties binnen en buiten de instelling. Ze zullen ook ter beschikking gesteld worden van studenten en andere onderzoekers in binnen- en buitenland.

De ontwikkeling van deze thesauri vormen het sluitstuk van de vernieuwingscampagne van de Islamcollectie van het KMKG. Ze gelden als basiswerk voor het glossarium van de catalogus van het KMKG (publicatie in 2013) en de publicatie van de collectie Islam van het KMKG op de online catalogi Carmentis en Europeana.

Bijkomend onderzoeker
Eva Coudyzer

Promotor
Mieke Van Raemdonck