Onderwijs

De vaste opstellingen en de tentoonstellingen in het museum bieden heel wat leermogelijkheden voor het onderwijs.
Een deel van onze verzamelingen sluit overduidelijk aan bij de leerstof, maar andere - vaak minder gekende - verzamelingen en tentoonstellingen bieden zeker heel wat mogelijkheden voor vakoverschrijdende thema's en voor projectwerking.

Lager onderwijs

rondleidingen en workshops

Hoger onderwijs

rondleidingen

Lerarendagen

Voorproeven!

Secundair onderwijs

rondleidingen

Publicaties

werkschriften, infomappen

Scholenproject - Beeld je in!

ism de Brusselse gemeenschapscentra