Once upon a time

Het gouden tijdperk van het geëmailleerde uurwerk (1650-1850)
Auteur: 
Balace Sophie, Lefrancq Janette, Van Gompen Michaël

BALACE Sophie, LEFRANCQ Janette, VAN GOMPEN Michaël, Once upon a time - Het gouden tijdperk van het geëmailleerde uurwerk (1650-1850), Brussel, 2017, KMKG, 104 p.

Deze mooi uitgegeven catalogus belicht de geëmailleerde uurwerken (1650-1850). Deze prachtiche kleinoden vormen een belangrijk onderdeel van de rijke verzameling precisie-instrumenten van de KMKG. In een eerste deel wordt de evolutie weergegeven 'van horologium tot uurwerk'. Vervolgens worden de geëmailleerde horlogekastjes onder de loep genomen. Daarbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de geëmailleerde versiering, de iconografie hiervan en het artistieke landschap van de periode 1650-1850. Tenslotte komt het mechanisme van de  klokjes aanbod. Deze rijk geïllustreerde catalogus is een perfecte 'reisgids' bij deze kunstzinnige tijd.

Tweetalig F-N
 

Prijs: € 12,00