Centrale bibliotheek

De collecties van de Centrale Bibliotheek sluiten aan bij de museumdepartementen Europese sierkunsten (beeldhouwwerken, meubels, textiel en wandtapijten, grafische kunsten, metalen en edelsmeedwerk, precisie-instrumenten, fotografie en film, glaswerk, ceramiek, volkskunde, rijtuigen, wapens en wapenrustingen), Niet-Europese beschavingen (Amerika, Islam, Oceanië, Azië) en Nationale Archeologie (Prehistorie tot middeleeuwen).

De bibliotheek beheert ook een aantal bijzondere verzamelingen, zoals een grote collectie veilingcatalogi, een uitgebreid plannenfonds, de architectuurstudies van de kunstenaars Emile Puttaert en Camille Tulpinck.
 

CATALOGUS

De bibliotheek maakt deel uit van Libis-net, het grootste bibliotheeknetwerk van België.
Zoek in de KMKG-catalogus!

 

TOEGANG,TARIEVEN, CONSULTATIE EN SLUITINGSDAGEN
 

De leeszaal van de bibliotheek is enkel nog toegankelijk na afspraak.

Toegang / afspraken

De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk voor studie en onderzoeksdoeleinden en dit enkel na afspraak. Een afspraak maken kan via e-mail op het volgende adres: bib@kmkg-mrah.be.

Een afspraak maken kan enkel voor de volgende openingsuren:

Maandag:Gesloten

Dinsdag – donderdag:9u30 – 12u | 13u15 – 16u

Vrijdag – zondag:Gesloten

Een afspraak dient minstens 3 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.

Na bevestiging van uw afspraak kan u gebruik maken van de bibliotheek.

Bij een eerste bezoek dient u zich te laten registreren. De inschrijving is geldig voor een periode van 1 jaar.

Tarieven

Studenten (op vertoon van een geldige studentenkaart): € 4,00

Niet-studenten: € 7,00

Het gebruik van de bibliotheek is gratis voor de leden van de Vrienden van de KMKG, Per Musea, de Vrienden van de Educatieve Dienst, het Egyptologisch Genootschap Koningin Elisabeth en het Assyriologisch Centrum Georges Dossin

Consultatie

Met uitzondering van de werken die in de leeszaal, hanteert de bibliotheek een gesloten kast-systeem. Alle andere werken kunnen op aanvraag worden ingekeken.

Aangezien vele werken zijn opgeslagen in externe magazijnen, zijn ze niet altijd onmiddellijk beschikbaar. Wij raden u dan ook aan om samen met uw afspraak een lijst door te sturen van de werken die u wenst te consulteren.

Je kan geen werken uit de bibliotheek ontlenen, consultatie kan enkel ter plaatse. U kan wel vanuit uw eigen instelling publicaties aanvragen via interbibliothecair leenverkeer (IBL). Neem hiervoor contact op met de bibliotheek van uw eigen instelling.

Op voorwaarde dat het formaat, de aard en de staat van de publicatie het toelaat, kunnen fotokopieën worden gemaakt. Boeken en tijdschriften uitgegeven voor 1900 komen in geen geval in aanmerking.

Tarieven:

A4:€ 0,12

A3:€ 0,24
 

Sluitingsdagen

De bibliotheek is gesloten op maandag en vrijdag, tijdens het weekend, op wettelijke feestdagen en van 23 december 2015 tot en met 3 januari 2016.