Sponsoring

Steun van de bedrijfswereld is vaak van cruciaal belang voor de slaagkansen van een project. Gezien dat belang beschouwen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis ondernemingen die substantiële steun verlenen als volwaardige partners. Wederzijds voordeel is het fundament van deze samenwerkingsverbanden. Ook de KMKG zijn een belangrijke speler in dat veld. Elke onderneming kan zijn imago versterken door zijn naam en logo te verbinden aan belangrijke culturele projecten. Vermelding op drukwerken, participatie in openingen voor pers- en avondgenodigden, nocturnes en rondleidingen zijn slechts enkele van de vele returnmogelijkheden.

Verder kunnen de KMKG hun infrastructuur ter beschikking stellen voor recepties, diners, vergaderingen en colloquia. Dat alles in een uniek historisch kader en in de onmiddellijke nabijheid van honderden kunstwerken uit ons cultureel patrimonium. Maatwerk op het vlak van afspraken is gebruikelijk. Elke partneronderneming geniet van de communicatiekanalen van de KMKG, naar het ruime publiek en naar het persbestand.

De infrastructuur ten behoeve van ondernemingen bestaat in de Hallepoort uit de zolder (350 m2).