Per Musea

Om tegemoet te komen aan de financiële noden van de KMKG werd op 14 september 1990 het steunfonds Per Musea opgericht. Sindsdien steunden de leden van Per Musea verschillende projecten zoals de renovatie van de lunchruimte voor scholen, de aankoop van audiogidsen voor de zalen Gotiek-Renaissance-Barok en de publicatie van het viermaandelijkse museumtijdschrift Musze.
Het steunfonds richt zich tot liefhebbers van kunst en geschiedenis en verenigt mecenassen en sponsors die het museum financieel willen steunen. De vrijgevige bezoeker, de gepassioneerde verzamelaar, privépersonen of ondernemingen: al wie zijn naam wil verbinden met onze prestigieuze instelling, krijgt via Per Musea de kans concreet bij te dragen aan de uitstraling van het museum.

We willen er u graag op wijzen dat een gift aan Per Musea enkel fiscaal aftrekbaar is indien u op jaarbasis minimaal 40€ doneert aan ons museum. Wie dus zowel van een fiscaal voordeel wil genieten als aan de activiteiten wil deelnemen zal de prijs voor een lidmaatschap aan de v.z.w. De Vrienden van de KMKG moeten storten (minimumbijdrage voor een volwassen persoon is 30€) en tevens minimum 40€ aan Per Musea.

 

Rekeningnummer: 310-142-3824-47 met vermelding 'steun Per Musea'