Help ons deze Polynesische hoofdtooi te redden!

Wil u graag persoonlijk een handje toesteken bij de redding van dit unieke patrimonium ?

We stellen u voor een of meerdere deeltjes (‘pixels’) te kopen van deze toekomstige restauratie. Dankzij uw mecenaat zal de interventie plaats kunnen vinden in de zomer van 2018 en zal het mogelijk zijn de hooftooi vanaf 2019 tentoon te stellen. Om deel te nemen, kan u in de shop een of meer ‘pixels’ kopen, vanaf € 5 per deelname. Om uw deelname uit te voeren, stellen we voor dat u deze ‘pixel’ met uw naam of voornaam bevestigt op de afbeelding aan het einde van de tentoonstelling.

Een uitzonderlijke hoofdtooi uit Polynesië

In 1854 schonk de verzamelaar Gustave Hagemans aan de jonge Belgische Staat een hoofdtooi waarvan men een Zuid-Amerikaanse herkomst vermoedde. Er volgden tal van onderzoeken waardoor men uiteindelijk de Polynesische oorsprong van het object kon achterhalen, vermoedelijk van de Australeilanden (in het zuiden van Frans-Polynesië). Deze toeschrijving die door internationale specialisten bevestigd wordt, verleent deze hoofdtooi een uitzonderlijk belang. Niet enkel is deze bijzonder groot (130 cm diameter), maar het is ook een uniek exemplaar. Nergens anders ter wereld wordt een hoofdtooi van deze kwaliteit bewaard. In de jaren 1950 deden verschillende grote musea, waaronder het Bishop Museum van Honolulu (Hawaï), zelfs voorstellen om deze hoofdtooi te kopen. Het is een pronkhoofdtooi bestemd voor een vooraanstaand iemand. De materialen die voor het vervaardigen van deze hoofdtooi gebruikt werden, zijn zeer origineel: plaatjes die uit schelpen werden gesneden, veren van parkieten, albatrossen en eenden, menselijke haren. Er bestaat bovendien geen enkele twijfel over dat het een oud object is dat werd verworven voor het begin van de 19de eeuw, wat voor dit deel van de wereld uiterst uitzonderlijk is. Vandaag heeft dit museumstuk van onschatbare waarde dringend nood aan restauratie om zijn oorspronkelijke pracht te herstellen zodat het opnieuw aan het publiek getoond kan worden.

Conservering/Restauratie van een Polynesische hoofdtooi

De hoofdtooi is fel beschadigd en heeft nood aan een diepgaande behandeling voor conservering/restauratie. In zijn huidige toestand was het onmogelijk om de hoofdtooi in de tentoonstelling 'Oceania - Reizen in het onmetelijke' op te nemen. Door de verscheidenheid aan gebruikte materialen vereist de interventie een interdisciplinair team van experten. Hun expertise zal het mogelijk maken de noodzakelijke technieken te bepalen.

Er werd inmiddels een voorstudie gemaakt, waardoor men een lijst kon opstellen met de verschillende stappen van de interventie:

  • Reiniging/stofvrij maken van alle materialen
  • Verstevigen van de beschadigde materialen
  • Herbevestigen van de losgeraakte materialen
  • Controle en versteviging van het geheel, van het mutsje in tapa (textiel in boombaststof), de bevestigingen van de veren, de haren en de schelpen
  • Het maken van een nieuwe presentatiesokkel die aangepast is aan de hoofdtooi en aan de conserveringsnormen.

 

Na restauratie zal de hoofdtooi een plaats krijgen in de zalen Oceanië.

 

Het verloop van de restauratiebehandelingen

wordt vervolgd...