Mummies in het ziekenhuis!

De Egyptische mummies van het Museum Kunst & Geschiedenis gaan onder de scanner in de Cliniques universitaires Saint-Luc

Hoe het project tot stand kwam

De Egyptische verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis herbergt een groot aantal mummies van mensen en dieren. Zowel de Belgische als de buitenlandse bezoekers van het Museum Kunst & Geschiedenis houden gefascineerd halte bij hun vitrines. Spannend gegeven: nog tal van geheimen wachten om te worden ontsluierd!
Tijdens de jaren ’90 werd al een aantal mummies doorgelicht met röntgenstralen. Nu kan de studie nog worden verfijnd dankzij de vooruitgang in de medische beeldvorming. Naar aanleiding van een doctoraatsthesis ontstond het idee om de mummies te onderwerpen aan een nieuwe medische analyse met behulp van CT-scans.

Het werd concreet

De Cliniques universitaires Saint-Luc waren bereid om het onderzoek uit te voeren. Sinds augustus 2015 vonden in samenwerking met de dienst Medische beeldvorming drie scan-sessies plaats. In totaal werden 10 menselijke lichamen en 15 dieren doorgelicht. Vooraf waren de mummies zorgvuldig ingepakt door de museumrestauratrices en vervolgens overgebracht naar het universitaire ziekenhuis. Bij hun aankomst werden zij overgedragen aan de goede zorgen van het personeel van het departement van Medische beeldvorming. De expertise van de paramedici van deze dienst, gecombineerd met die van de ingenieurs van Philips, leverde performante scans op die een beeldweergave in 2D en 3D mogelijk maken. Deze niet-invasieve methode liet een grondig onderzoek toe van de gemummificeerde overblijfselen zonder hen schade te berokkenen. Dat alles ging gepaard met een arbeidsintensieve beeldverwerking op apparatuur die normaal voorbehouden is voor medisch onderzoek. Uiteraard ondervonden de patiënten geen enkele hinder. Het project vond immers plaats buiten de normale uren.

De eerste resultaten

Op de tentoonstelling Sarcophagi. Onder de sterren van Noet (15/10/15 – 20/04/16 in het Jubelparkmuseum) worden de eerste resultaten van het onderzoek aan het publiek getoond. Aan de hand van geprojecteerde scans komen de bezoekers meer te weten over de leeftijd en de gezondheidstoestand van de doorgelichte persoon. Meer algemeen bieden de beelden waardevolle informatie omtrent de toenmalige funeraire gebruiken en de handelingen van de mummificatiepriesters. Een interessante aanvulling op de geschreven en de iconografische bronnen!

Verwacht

De studie van de CT-scans loopt nog verder gedurende de expositie. Alle nieuwe informatie zal steeds geïntegreerd worden in de projectieruimte. De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk het voorwerp uitmaken van een publicatie.