Ambrosia

Europeana Food and Drink

'Ambrosia, Europeana Food and Drink' is een project gefinancierd door de Europese Commissie binnen het CIP ICT PSP programma (ICT PSP). Dat programma stimuleert het hergebruik van digitale bronnen die via Europeana beschikbaar worden gemaakt.
Vanuit de rijke Europese culinaire traditie, wil het project het publiek, de creatieve industrie, erfgoedorganisaties en de voedingsindustrie betrekken bij de creatie, participatie en leerprocessen rond de digitaal beschikbare bronnen i.v.m. eten en drinken in Europeana.
Het project verenigt 28 partners uit 16 Europese landen en wordt geleid door Collections Trust, UK. Vooraanstaande leveranciers van content, creatieve technici en partners uit de creatieve industrie werken samen aan een evocatieve portfolio van commerciële toepassingen en producten rond eten en drinken voor specifieke doelgroepen.

Realisatie doelen door:

  • Ontsluiten van 50.000 tot 70.000 unieke digitale bronnen van hoge kwaliteit met de bijbehorende metadata.
  • Betrekken van het brede publiek, distributeurs en detailhandel  in campagnes en acties die het gebruik en delen van  Food and Drink gerelateerde content aanmoedigen.
  • Samenwerken met de creatieve industrie teneinde innovatieve creatieve en commerciele applicaties te ontwikkelen.
  • Ontwikkelen en delen van nieuwe kennis op dit terrein en ervaring opdoen met en succesvol inplementeren van publiek-private samenwerking  op het terrein van digitaal cultureel erfgoed.

De rol van KMKG

KMKG neemt deel aan het project als cultuursectorpartner. KMKG zal digitale content aanleveren met betrekking tot de Belgische eet- en drinkcultuur en samenwerken met partners in de creatieve industrie om commerciële applicaties te ontwikkelen en deelnemen in een 'learning track' om de effectiviteit, de levensvatbaarheid en de impact van verschillende modellen van 'revenu sharing' te onderzoeken.

Projectduur

januari 2014 - juni 2016 (30 maanden)

Opening van de virtuele tentoonstelling Cake! in het Google cultural Institute

De tentoonstelling is ontwikkeld in het kader van het Europeana Food & Drink project waar KMKG in participeert. KMKG heeft bijgedragen aan het concept en uitvoering van de tentoonstelling en andere activiteiten: Een reizende tentoonstelling CaKe! wordt op 2 oktober geopend in Bakkerij museum Veurne, ook met bijdragen KMKG. Tijdens de week van de smaak worden het grote publiek en bakkers aangesproken. Het publiek wordt in inzamelmomenten op diverse locaties in Vlaanderen gevraagd hun herinneringen, recepten en voorwerpen te delen via Europeana. Ca. 100 Vlaamse bakkers zullen ieder een speciale taart aanbieden, die verkocht wordt in een speciale Food and Drink taartdoos.
Om de virtuele tentoonstelling te zien, klik hier.