Nabije Oosten en Iran

Bakermat

Honderden tabletten, rolzegels, ceramiek, reliëfs en andere oudheden illustreren treffend hoeveel onze moderne beschaving aan de culturele bloei van het Tweestromenland te danken heeft. Maar ook de bijbelse wereld, Syrië, Fenicië en Klein-Azië zijn met tal van interessante kunstwerken vertegenwoordigd, die op hun beurt de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de evolutie van het schrift schetsen. Een indrukwekkende architraaf met de oudste Arabische inscriptie tot dusver bekend en een kleine, maar bijzonder attractieve selectie Zuid-Arabische monumenten verwijst naar de zaal Kunst uit de islamitische wereld.

Bronzen

Onze verzameling kunstwerken uit Iran omvat vooral metalen pronkstukken en fraai aardewerk uit zowat alle regio's en periodes. Luristan, een regio in kaart gebracht door de Belgische opgravingen van Louis Vanden Berghe, wordt vertegenwoordigd door de meest representatieve collectie op wereldvlak.

Meer over de verzamelingen Nabije Oosten en Iran