Metaalkunst

Tin

Tin wordt al sedert de prehistorie gebruikt. In West-Europa is dit metaal vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw populair voor de vervaardiging van alledaags vaatwerk en huisraad. Luxevaatwerk was een inspiratiebron voor dit 'zilver van arme mensen'. Toen het gebruik van faience in de loop van de 18de eeuw algemeen ingang vond, raakte tin in onbruik. Toch kende het aan het einde van de 19de eeuw een laatste bloei. Een nieuwe tinlegering werd toen industriëel geproduceerd. In de tincollectie wordt heel deze evolutie tastbaar gemaakt aan de hand van buitengewone stukken.

Dinanderie

Dinanderie staat synoniem voor de bewerking - gieten of slaan - van koper en zijn legeringen, in het bijzonder van messing. Het woord is afkomstig van de stad Dinant aan de Maas. Die stad was sinds de 13de eeuw vermaard voor zijn kwaliteitsvolle productie. De collectie dinanderie bestrijkt de periode van de 12de tot de 18de eeuw. Zij telt een aantal uitzonderlijke stukken waaronder de doopvont van Sint-Germanus van Tienen (1149), de paaskandelaar van Saint-Ghislain (1442) en de grote barokke offerschaal van Dusart.

IJzerwerk

Hoewel ijzer een zeer functioneel metaal is, wordt het zoals de koperlegeringen en het tin ook aangewend voor decoratie. Typisch is de aanwending voor de vervaardiging van sloten en kunstsmeedwerk. De mooiste stukken van deze collectie werden, na vele jaren afwezigheid, opnieuw tentoongesteld. U ontdekt prachtige sleutels en sloten, allerhande koffers en onderdelen van versierde omheiningen. Ook de belangrijkste decoratietechnieken die in de oude slotenmakerij werden toegepast komen aan bod.