Le paléolithique supérieur ancien en Belgique

Auteur: 
Otte Marcel

Marcel OTTE, Le paléolithique supérieur ancien en Belgique, Brussel 1979, KMKG, 684 p.

Belangrijk naslagwerk voor het vroege hoog-paleolithicum in België. Na een verklarende inleiding wordt elke vindplaats uitvoerig besproken. Aan bod komen de historiek van de site en de studie en inventarisatie van het gevonden materiaal. Dit referentiewerk is voorzien van tal van topografische kaarten, plannen en doorsneden van de opgravingen en uiterst verzorgde tekeningen van de vondsten..
Een must voor archeologen!

(enkel beschikbaar in het Frans)

 

 

Normale prijs: € 50,00          Nu: € 15,00